BelangrijkPrivacy- en cookie beleid

Op deze pagina staan de privacy voorwaarden van het gebruik van de website van Muusbouw.

Via onze websites en onderdelen van Muusbouw worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.Muusbouw respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit privacy- en cookie beleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Inhoud:

Welke data verzamelen we en hoe verzamelen wij deze?

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het invoeren van het contactformulier om een aantal gegevens om uw (aan)vraag te kunnen beantwoorden.

Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen door middel van een contactformulier, waarbij diverse gegevens worden gevraag om uw vraag te kunnen behandelen. Tot slot kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (medeafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

 • NAW-gegevens
 • e-mail adres
 • telefoonnummer
 • IP-Aadres
 • logingegevens

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • U gebruik te laten maken van onze dienstverlening
 • Het afnemen van diensten via de website en onderdelen daarvan
 • U toegang verlenen tot uw account
 • Het verzenden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van uw interesses
 • Het beantwoorden van (aan)vragen die gesteld zijn via de website
 • Het informeren over storingen en onderhoud aan onze diensten
 • Het verbeteren van onze dienstverlening

Hoe slaan wij de data op?

Muusbouw slaat uw data veilig en zonodig verleuteld op. Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Opgeslagen data wordt bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief. Administratieve gegevens, zoals facturen en aankopen, zullen volgens het verplichte termijn van de Belastingdienst 7 jaar te bewaren.

Marketing

Muusbouw wilt u graag passende informatie versturen over onze producten en diensten waarin u misschien interesse heeft.

Als u geaccepteerd heeft om marketing contact te ontvangen, kunt u zich altijd op een later tijdstip weer uitschrijven. U heeft het recht om op ieder moment met Muusbouw contact op te nemen om u zich uit te schrijven voor marketing contact.

Verstrekking aan derden

Muusbouw verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product en/of dienst.

Aanpassen van uw gegevens

Uw kunt uw klantgegeven inzien en aanpassen via het klantportaal van Muusbouw. Eenmaal ingelogd kunt u onder 'Profiel' uw gegevens inzien en wijzigen.

Wat zijn uw gegevensbeschermingsrechten?

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor rekenen wij een kleine vergoeding. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, daar bezwaar tegen te maken of uw gegevens te exporteren.

Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier of kun u uw verzoek richten aan muusbouw@gmail.com

Wat zijn cookies?

Op onze website van Muusbouw maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein en tijdelijk bestand die op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen ervoor dat we onze websites en diensten gebruiksvriendelijker en beter voor u kunnen maken. Kijk voor meer informatie over cookies op allaboutcookies.org.

Hoe gebruiken wij cookies?

Op onze website van Muusbouw gebruiken wij cookies uitsluitend om de website functioneel te maken. Door bijvoorbeeld te onthouden dat u ingelogd bent op de site, zodat u niet op iedere pagina opnieuw hoeft in te loggen. Wij gebruiken cookies dus niet andere data van u te traceren.

Welke type cookies gebruiken wij?

Er zijn een aantal verschillende soorten cookies, op onze website gebruiken wij de volgende:

 • Functionele - Muusbouw gebruikt deze cookies zodat we u kunnen herkennen op onze website en voorgaande geselecteerde voorkeuren kunnen onthouden. Hieronder valt welke taal voorkeur u heeft en op welke locatie u zich bevind. Een mix van eerste- en derde partij cookies worden gebruikt.

Hoe kunt u uw cookies beheren?

U kunt uw browser instellen dat deze geen cookies accepteert. De bovenstaande website legt uit hoe u dit doet en bestaande cookies kunt verwijderen. Maar in meeste gevallen zullen dan een aantal functionaliteiten van ons platform niet meer kunnen functioneren.

Privacy beleid van andere websites?

Muusbouw biedt de mogelijkheid om via het account derde partijen in te loggen (bijvoorbeeld Facebook of Google).Muusbouw is niet verantwoordelijk voor de diensten van deze partijen. Voor informatie over de verwerking van gegevens in verband met deze inlogmethodes, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de betreffende partij.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassingen privacy beleid

Muusbouw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact opnemen met de juiste autoriteiten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. U kun hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookie verklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met Muusbouw via:

Rosbayerweg 148
1521PT Wormerveer
Telefoonnummer: 0651224518
Email: muusbouw@gmail.com